Het Elstar-mutantenonderzoek dat wordt uitgevoerd door PPO Fruit op de proeftuin in Randwijk, staat er mooi bij zoals te zien was tijdens de open dag. 8 september van 19:00 – 21:00 uur is er weer een inloopavond waarbij de eerste pluk Elstar van de mutanten Bougie, Elrosa, PCP, Elshard en Excellent Star (met Elshof als referentie) te bekijken is. Bert Den Haan, voorzitter van de NFO-Productgroep Appel benadrukte tijdens de open dag nog eens de achterliggende gedachte waarom de NFO is gestart met het gebruikswaardenonderzoek van Elstar. “De NFO heeft zich gestoord aan de kwaliteit in het winkelschap; de kwaliteit moet echt omhoog.” De Elstar, Altijd raak kwaliteitsspecificaties zijn al een goede start hiervoor en via de monitor in het schap wordt aangetoond dat de sector vorderingen maakt.
Volgens PPO-onderzoeker Gondy Heijerman (zie foto) zijn zoals bekend de mutanten Van der Zalm en Stechmann vanwege hun streperigheid afgevallen. Daarnaast worden alleen de vruchten van de mutanten die niet onder hagelnet staan, nog gemonitord op teelt, kwaliteit en bewaring. De mutanten onder hagelnet liggen namelijk wat lager in het perceel waardoor het daar natter is en de groei wat achterblijft. In dit derde productiejaar wordt gestreefd naar 20 kilo per boom. De vruchten worden gesorteerd aan de hand van de Elstar, Altijd Raak specificaties.

Nog even in het kort de conclusies na twee oogsten:
– Hoogste productie in kg Elstar, Altijd Raak kwaliteit: Elrosa en Elshof.
– Hoogste percentage Elstar, Altijd Raak kwaliteit van de totale productie: Elrosa.
– Relatief weinig derde pluk: Elshard.

In een volgend nummer van Fruitteelt volgt meer informatie over de open dag.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 augustus 2015 - 18:07