De hoogte van de bijensterfte in de winter is een terechte zorg. Die mening deelden alle deelnemers aan het debat over bijensterfte en gewasbeschermingsmiddelen dat op initiatief van staatssecretaris van economische zaken, Sharon Dijksma, eind april werd gehouden. De imkers merkten op dat winterbijensterfte vooral de imkers treft die de bestrijding van de varroamijt niet op orde hebben.

 

Dijksma ging in op diverse dilemma’s die spelen bij het dossier bijensterfte en gewasbescherming: wachten tot de wetenschap duidelijkheid geeft of uit voorzorg een verbod instellen voor bepaalde insecticide; de afweging maken tussen het economische belang van deze middelen en de waarde van de natuur; nationaal of op Europees niveau besluiten nemen. En op welke wijze moeten we de andere oorzaken van bijensterfte meenemen?

 

De lidstaten zijn niet in meerderheid voor of tegen het voorstel van de Europese Commissie (EC) om een verbod in te stellen voor het gebruik van drie neonicotinoïden op voor bijen aantrekkelijke gewassen. Zeer waarschijnlijk zal de EC haar voorstel zelf omzetten in een besluit. Dit houdt in dat per 1 december 2013 een tijdelijke verbod (twee jaar) ingaat voor een deel van de toepassingen van deze insecticiden. Alleen imidacloprid (Admire) heeft een toelating in de fruitteelt. De NFO verwacht dat Admire zijn toelating in de fruitteelt behoudt, maar zijn toepassing voor de bloei, die nu al zeer beperkt is, verliest.

 

De NFO is voorstander van een Europese aanpak. Het speelveld in de EU blijft dan immers gelijk. Dijksma verdient dan ook een compliment voor haar voortdurende inzet voor het op Europees niveau regelen van deze kwestie.

Een andere aspect dat geregeld terugkwam in het debat was de biodiversiteit in het Nederlandse landschap met voldoende voedsel voor de bijen. Hierin heeft de overheid bij het groenbeheer langs wegen en in het openbare gebied een belangrijke rol.

 

Een positieve ontwikkelingen is dat uit voorlopige gegevens blijkt dat de wintersterfte onder bijen van afgelopen winter duidelijk lager ligt dan in voorgaande jaren. Terecht merkte Jan Dommerholt, voorzitter van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, op dat de grootste winst tot nu toe is dat er aandacht is voor de bijensterfte. Hierdoor nam onderzoek en kennis over de bijensterfte sterk toe en is het aantal aanmeldingen voor imkercursussen fors gegroeid. Alleen hierdoor is de winterbijensterfte al sterk gedaald.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 13:30