De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland/NFO zijn kritisch over het deelakkoord van VVD en PvdA over 2013. Hoewel zij positief zijn over het schrappen van de forensentaks, verwerpen ze de dekking in de vorm van een hogere assurantiebelasting. “Hiermee komt de rekening opnieuw bij burgers en bedrijven te liggen”, aldus de ondernemingsorganisaties. Daar bovenop wordt ook een bedrag van 649 miljoen euro lastenverlichting voor bedrijven geschrapt, dat was bedoeld als compensatie voor de hogere zorgpremies. Het overheidstekort biedt volgens de drie organisaties de ruimte om deze lastenverzwaringen in 2013 achterwege te laten en de overheidsuitgaven in latere jaren op orde te brengen door bezuinigingen op de overheidsuitgaven.

Naar de mening van de NFO raakt de verhoging van de assurantiebelasting naar 21 procent de agrarische sector, en in het bijzonder de fruitsector, hard. In de agrarische sector worden veel niet zelf te dragen risico’s, zoals het hagelrisico, afgedekt door verzekeringen. Hierdoor hebben bedrijven in de agrarische sector relatief veel schadeverzekeringen. Deze bedrijven worden met de verhoging extra geraakt door de verdubbeling van de assurantiebelasting. Met de andere ondernemingsorganisaties wordt bezien hoe deze maatregelen zijn bij te stellen.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:30