Op het Improvement Centre van Delphy in Bleiswijk is onderzoek gestart naar de mogelijkheden van jaarrond teelt van frambozen en bramen. In proeven wordt nu gekeken wat de invloed van LED-belichting op het vervroegen en  verhogen van de productie is. Willem van Eldik van Delphy: “Het is nu al mogelijk met belichte teelt de productie te vervroegen, maar qua productie kan deze teelt niet concurreren met niet-belichte teelt. Wat we nu gaan onderzoeken is of we met LED-belichting wel vanaf begin maart een volle productie kunnen halen”. Dat is zes weken vroeger dan nu mogelijk is. De planten in deze proef zijn eveneens zes weken eerder geplant. Op 15 november werden longcanes uit de geforceerde opkweek aangeplant. Bij braam werd Loch Ness geplant en bij framboos Kwanza, Aurora en Enrosadira.

Tijdens het Soft Fruit Conference in januari 2018 zal een excursie langs de proef worden georganiseerd.