Siem Jan Schenk (LTO Nederland) en Hennie Roorde (Unie van Waterschappen) hebben vorige week aan Henk Ovink (directeur – generaal Ruimte en Water bij het ministerie Infrastructuur en Milieu) het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) overhandigd. De betrokken partijen hebben samen de intentie om structuurverbetering van de landbouw te combineren met de (her)inrichting van watersystemen. Het DAW gaat in op de gezamenlijke aanpak en richt zich op de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de ruimte voor water. Aanleiding hiervoor is de klimaatverandering die extremer wordt en perioden van wateroverlast en langdurige droogte tot gevolg heeft. Via de EU-kaderrichtlijn Water is ook de agrarische sector gehouden tot het nemen van waterkwaliteitmaatregelen. Bezien wordt of het DAW een alternatief kan zijn voor verdere aanscherping van regelgeving en de huidige regelgeving die nu als onnodig knellend en belemmerend wordt ervaren.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 - 11:00