Kennis delen is kennis vermeerderen. Onder dit  motto kwamen ruim vijftig Xeniatelers op 14 januari bijeen op IDC Randwijk, onderdeel van Proeftuin Randwijk. IDC staat voor Innovatie en Demonstratiecentrum.  Via het IDC ondersteunt de provincie Gelderland bedrijven uit de provincie – zoals onder andere Xenia Europa bv – met de verdere marktintroductie van hun product.  Na een succesvolle introductie van het ras Xenia, waarbij gebleken is dat Xenia in de teelt om een eigen aanpak vraagt, is het voor de fruittelers van belang te weten wat de do’s en de dont’s voor het succesvol telen van Xenia zijn.
Voor de verdere ontwikkeling van het ras is het cruciaal dat de doelstellingen in de teelt qua volume, maat en kwaliteit gerealiseerd worden om in de markt een sterke positie te kunnen verwerven. Om deze reden werd de samenwerking met IDC Randwijk gezocht. Het IDC gaf een aantal van deze vragen aandacht in de vorm van demonstraties die  tijdens een open dag voor (aspirant)- Xeniatelers  bekeken werden.
Dirk van Hees  keek aan de hand van de Xenia-opstanden op de proeftuin terug op de ervaringen in de teelt met Xenia. Bij de demo’s werd met name aandacht besteed aan de drachtregulatie en de vitaliteit.  Voor dit laatste is in 2015 een uitgebreide onder- en tussenstammendemo aangelegd, die PPO-medewerker Marc Ravesloot toelichtte.  Pieter van der Steeg ging in een presentatie in op de resultaten die de demo’s het afgelopen jaar hebben opgeleverd. Met geanimeerde discussies werden de ervaringen op de proeftuin vergeleken met de ervaringen in de praktijk. Kernvraag die hierbij naar voren kwam, was op welke wijze men ervoor kan zorgen dat een zo groot mogelijk aandeel van de vruchten in de gewenste kwaliteit komt.  Eric van der Louw, directeur Xenia Europa bv, lichtte de wensen vanuit de markt toe en ging in op de marktontwikkelingen van de afgelopen periode.  Conclusie van deze dag was dat Xenia een veelbelovend ras is, waar met de juiste teeltmaatregelen veel van verwacht mag worden.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 januari 2016 - 18:57