Eind 2019 is een akkoord bereikt over Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw. Deze wetgeving wordt nu omgezet in nationale wetgeving. Dat moet vóór 1 mei 2021 gebeuren en de Nederlandse wet moet dan per 1 oktober 2021 van kracht zijn. Uiteraard zijn  de grote lijnen van deze nieuwe wet al bepaald, maar u kunt nu nog een stem hebben in dit proces. De Europese Commissie vraagt ondernemers middels een online vragenlijst om informatie, omdat ze meer wil weten over het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken.
Hoe meer deelname met concrete voorbeelden, hoe beter de nieuwe richtlijnen kunnen worden. De NFO roept u dan ook op uw ervaringen te delen via deze online vragenlijst. De NFO heeft een goed verdienmodel hoog uit het vaandel en deze vragenlijst kan hier aan bijdragen.

De nieuwe Europese wetgeving verplicht afnemers onder andere om leveranciers van niet-houdbare producten binnen 30 dagen te betalen na levering/betaalbaarstelling. Voor houdbare producten geldt een maximum termijn van 60 dagen.
Belangrijk: je moet wel zelf de afnemer er op wijzen dat dit nu de norm wordt. Als leverancier en afnemer iets anders afspreken, dan verandert de nieuwe wet niets.  Een andere eerlijke handelspraktijk is dat je als leverancier recht hebt op schriftelijke bevestiging van wat je met een afnemer hebt afgesproken. Ook hier geldt: je moet er wel om vragen.

Vanaf 1 oktober komt er in alle EU-lidstaten een loket waar leveranciers oneerlijke handelspraktijken kunnen melden. Het wordt ook mogelijk om als groep klachten in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld ook via brancheorganisaties zoals de NFO, zodat de identiteit van de leverancier beschermd wordt.

Klik hier voor de online vragenlijst.  Rechtsboven in het scherm kunt u wisselen van taal. Het invullen duurt circa 10 minuten en kan nog tot 31 januari.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 januari 2021 - 15:32