Het komende nummer van Fruitteelt staat voor een deel in het teken van de dialoogsessies die afgelopen periode hebben plaatsgevonden. De afgelopen twee maanden zijn er acht dialoogbijeenkomsten geweest met fruittelers. Doel is te komen tot een actieplan voor een betere toekomst voor de Nederlandse fruitteelt. In Fruitteelt een samenvatting van de resultaten tot nu toe en een toelichting op het vervolgtraject.
Daarnaast leest u een verslag van het bezoek dat Fruitteelt bracht aan Fruit Logistica, en de ‘laatste’ nieuwtjes van de Zeeuwse Fruitteeltdag.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 februari 2017 - 21:42