Allereerst vindt u in Fruitteelt 16 het programma van de open dag op Proeftuin Randwijk. NFO, Fruitconsult BV, CAF en WUR nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De open dag vindt plaats op donderdag 17 augustus. Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan rondleidingen, demonstraties bekijken en de bedrijvenmarkt bezoeken. Voor supporters en sponsoren van Proeftuin Randwijk is de toegang gratis. Andere belangstellenden betalen € 20 per persoon. Dit is inclusief eten en drinken gedurende de dag. Kijk ook op proeftuinrandwijk.nl.

Daarnaast leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn in het Activiteitenbesluit voor fruittelers in het Activiteitenbesluit. Vanaf aankomend teeltseizoen geldt voor alle bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen dat de drift met 75 procent gereduceerd moet worden. Voor teelten onder glas geldt de zuiveringsplicht van drain en drainagewater.

Tot slot maar liefst twee artikelen over het International Delphy Soft Fruit Event. De eerste editie van dit evenement vond plaats op 27 en 28 juni. Ruim driehonderd – vooral buitenlandse – bezoekers lieten zich bijpraten over de actualiteiten in de teelt van framboos, braam, blauwe en rode bes. Zachtfruitlocaties in het midden en zuiden van het land vormden het decor voor dit event.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 augustus 2017 - 15:32