Fruittelers hebben dit jaar voor het eerst recht op een bedrijfstoeslag via het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB), check hier uw GLB-toeslagrechten. Van 1 april tot 15 mei kunnen telers hun subsidiabele percelen registreren en toeslagrechten aanvragen. Nu al kan het perceelregister worden ingezien en bijgewerkt. Het is verstandig dat zo snel mogelijk te doen. De gecombineerde opgaaf start op 1 april. Om in aanmerking te komen voor de toeslagrechten is het noodzakelijk dat uw bedrijf goed staat ingeschreven in het Handelsregister, voorheen het KvK-register. Alleen bedrijven die als agrarisch bedrijf staan ingeschreven hebben recht op de toeslagrechten. Om dit te controleren moet u een uittreksel opvragen (let op: dit is niet meer gratis) of nog in het bezit hebben. Bij het vakje Activiteiten moet u zijn aangemeld met SBI-code 0124: teelt van pit- en steenvruchten of bijvoorbeeld SBI-code 0125: teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten. Het hebben van alleen een Kvk-nummer is onvoldoende voor de RVO die de subsidies gaat uitkeren, wanneer u staat ingeschreven met uw bedrijf als bijvoorbeeld Landwinkel zijnde beschikt u niet over de gevraagde SBI-code. Als u met twee bedrijven staat geregistreerd, moet het agrarisch bedrijf bovenaan staan. De RVO neemt de eerste handelsnaam als naam voor het bedrijf over.
RVO benadert u binnenkort over uw fruitteelthectares, dit in aanloop naar de Gecombineerde Opgave waarin u de bedrijfstoeslag aan kunt vinken.
Meer informatie over het nieuwe Gemeenschappelijk LandbouwBeleid is te vinden rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 maart 2015 - 20:00