In januari en februari houdt het CLM een telefonische enquête onder 110 fruittelers. Over alle sectoren heen worden zo’n 1.000 telers gebeld. Deze enquête is onderdeel van de tussentijdse evaluatie van de Gewasbeschermingsnota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’. Dit is de tweede nota duurzame gewasbescherming van de rijksoverheid voor de periode 2013 tot 2023. De NFO vindt het belangrijk dat het gewasbeschermingsbeleid gebaseerd is op de juiste feiten en roept dan ook op om deel te nemen aan deze enquête. Aan het einde van de enquête mag een tip voor verduurzaming van de gewasbescherming gegeven worden aan de landbouwminister Carola Schouten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 januari 2018 - 14:07