Minister Lodewijk Asscher (CZ) wil voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) het doorbetalen van loon in het tweede ziektejaar collectief verzekeren. Het MKB hoeft dit dan niet meer voor eigen rekening te organiseren. Het hoofdbestuur is van mening dat hiervoor alle voor- en nadelen op een rijtje moeten worden gezet. Waar zeker rekening mee moet worden gehouden is het lage ziekteverzuim in de agrarische sector. Binnen de open teelten ligt het verzuim weer lager dan het agrarisch gemiddelde. Bij een collectieve verzekering bestaat het risico dat er meer betaald moet worden. Indien dit het geval is, kan een facultatieve regeling een optie zijn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 12:24