Tijdens de ALV van de NFO op vrijdag 16 mei werd scheidend voorzitter Johan van Haarlem, onder toeziend oog van meer dan 200 belangstellenden, benoemd tot erevoorzitter van de vereniging. Als dank voor al zijn inspanningen voor de vereniging ontving hij deze eretitel, het gouden NFO-speldje en een vakantiebon uit handen van de die dag eveneens afgetreden vicevoorzitter Ad Slabbekoorn.

Met de woorden: “Voor mij zit het erop. Hierbij draag ik de weinig gebruikte voorzittershamer over aan mijn opvolger Michiel Gerritsen”, was Van Haarlem definitief voorzitter af. Maar niet nadat Slabbekoorn nog in een korte toespraak memoreerde wat Van Haarlem gedurende al die jaren als voorzitter voor de NFO en haar leden had betekend. Slabbekoorn benadrukte onder meer zijn inzet op het gebied van arbeidszaken. Een speciaal moment was daarbij dat in 2001 na lange onderhandelingen vanuit de overheid groen licht kwam voor tewerkstellingsvergunningen voor medewerkers uit de nieuwe EU-landen. Daarnaast wees Slabbekoorn op Van Haarlems ijver voor de ontwikkeling van nieuwe conceptrassen en in het bijzonder hoe belangrijk het milieu en gewasbescherming voor hem waren geweest; hoe hij zich jaar in jaar uit had ingezet voor een zo goed mogelijk middelenpakket voor de telers. De doorbraak kwam toen (voormalig) minister Cees Veerman een convenant met de sector sloot. Als de sector zorgde voor minder milieubelasting kon zij via de zogenoemde vrijstellingen beschikken over een ruimer middelenpakket. Grote waardering was er ook voor zijn optreden na de vorstschade in 2005 in Noord-Holland en Flevoland. Van Haarlem wist het ministerie zover te krijgen dat het de portemonnee trok en een vergoeding voor de gedupeerde telers toezegde. Deze vorstschade was de aanzet voor Van Haarlem om actief te pleiten voor de Brede weerverzekering. “We hebben aan jou een prima voorzitter gehad. Dank voor al je inzet”, besloot Slabbekoorn zijn dankwoord.

Maar ook hijzelf en zijn ‘collega’ Frans van Brandenburg gingen niet zonder de gouden NFO-speld en een bloemetje naar huis. Beiden waren vele jaren actief voor de NFO. Slabbekoorn was vicevoorzitter, zat vijftien jaar in het hoofdbestuur en dertien jaar ook in het dagelijks bestuur. Van Brandenburg zat dertien jaar in het hoofdbestuur. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:18