NFO-Kring Midden Nederland heeft in samenwerking met de CAF een 3- jarige pilot opgezet ter bestrijding van de perenbladvlo. Bloemstroken, windsingels, insectenhuisjes, inzet van groene middelen zijn allemaal onderdelen die gemonitord gaan worden. Het betreft een 15-jarig Conference-perceel van fruitteler Gert Jan van Doorn uit Houten met bovenmatige perenbladvlodruk. Bij de bloemstroken wordt nader het Invito-mengsel bekeken. “Welke insecten hou je vast en op welk moment”, legt CAF-adviseur Aryan van Toorn uit. Daarnaast wordt gekeken naar de meerjarige ontwikkeling van het bloemmengsel. De eenjarigen verdwijnen na een jaar, moeten deze dan nog apart weer bijgezaaid worden bijvoorbeeld voor de diversiteit? Ook wordt de rol van verschillende windschermen onderzocht en wat erin leeft. Wat betreft bespuitingen is er gekozen om 1 keer Movento in te zetten en vervolgens met diverse groene middelen de perenbladvlodruk te lijf te gaan. De bloemstroken alleen zijn volgens Van Toorn geen heiligmakend systeem, maar wel een belangrijk onderdeel ervan. “Het systeem moet het doen.” Uiteraard wordt er ook een nulmeting meegenomen om zo eventuele verschillen te kunnen ervaren.

 Animo
De inzet van bloemstroken kende sinds vorig jaar een grote vlucht op met name perenbedrijven. Arie van Horssen van Alliance, startte toen met de LBS-methode, oftewel nuttigen lokken, behouden en sparen. Dit jaar is het volgens de Alliance-adviseur wat rustiger met de aanleg van bloemstroken. Wel ziet hij dat diegenen die ermee starten vooral de grotere bedrijven zijn. Dit is dan vaak te herleiden naar grote blokken fruit, dit zijn de percelen waar vaak ook de grootste problemen zijn met perenbladvlo. Kleine perceeltjes ‘redden zichzelf’ meestal wel aardig door invlieg vanaf de zijkanten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 mei 2018 - 20:31