Deze week maakt de drone van Aurea Imaging de eerste vluchten boven Conference-percelen om het verschil in bloesem per boom inzichtelijk te maken. Steeds meer fruittelers tonen interesse om aan het werk te gaan met camerabeelden opgehaald met behulp van drones of andere cameradragers. In Fruit 4.0 worden hiervoor toepassingen ontwikkeld voor appel, zoals bloem- en vruchtdetectie. In het Fieldlab Fruit 4.0-project ‘Dronebeelden voor beter boomgaardmanagement’ ligt de nadruk op beheersen van groeikracht in peer. Het project is vorige week gestart met de partners en vijf fruittelers in de Betuwe. Op drie momenten in de teelt gaat een drone van Aurea Imaging opnamen maken van verschillende Conference-boomgaarden om een betrouwbare inschatting te krijgen van de groeikracht van de bomen. De hoeveelheid bloesem is hiervoor een eerste aanwijzing, maar ook het boomvolume en de bladverkleuring in het najaar. Deze data worden uitgebreid vergeleken met waarnemingen op de grond om de methode betrouwbaar in te kunnen zetten. Met de informatie uit de drone kan een taakkaart worden gemaakt die een wortelsnijmachine op gps van GPX Solutions gaat aansturen. Hierdoor kan het wortelsnoeien per boom worden uitgevoerd. Omdat data uit het groeiseizoen de basis vormen voor het wortelsnoeien in de winter, hoeft de boom op het moment van wortelsnoeien niet meer bekeken te worden en is deze klus flexibeler uit te voeren.

Partners in dit project zijn NFO, WUR, Proeftuin Randwijk, Fruitconsult, Aurea Imaging en GPX Solutions. Loonbedrijf Van Ossenbruggen uit Ingen gaat het wortelsnoeien op gps uitvoeren in dit project. Er zijn vijf telers in de Betuwe betrokken bij dit project. Het project maakt deel uit van Fieldlab Fruit 4.0 en krijgt financiële steun van Fruitpact (provincie Gelderland).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 april 2018 - 20:20