De droogtemodule binnen de brede weersverzekering van Vereinigte Hagel en de OFH wordt momenteel door telers en de verzekeraars goed doorgespit. Pietjan Visser van de OFH: “Het is een volledig nieuw fenomeen de hele droogtesituatie en het is voor iedereen een beetje zoeken om er de goede weg in te vinden.” Bij OFH kan een verzekerde aanspraak maken op vergoeding bij een eigen risico van 30% of het zelf gekozen percentage van 50% en een neerslagtekort van minimaal 328 millimeter die in de periode 1 april tot de oogstdatum aangetikt moet worden. Bij Vereinigte Hagel is dit 250 mm met een vast eigen risico van 30%. Visser laat weten dat OFH-verzekerden veelal voor de 50%-regeling hebben gekozen. Eventuele schade-uitkering zal dus niet heel veel voorkomen.
De verzekeraars gaan bij het neerslagtekort uit van de kaarten van het KNMI, laat Vereinigte Hagel-directeur Jan Schreuder weten. OFH geeft rondom de plukdatum de x- en y-coördinaten van een betreffend bedrijf door aan het KNMI en laat zo het neerslagtekort bepalen.
Schreuders: “Vlak voor de oogst komen taxateurs de situatie taxeren; zij beoordelen hierbij de vrucht en de boomtoestand.” Bij OFH is alleen de oogst te verzekeren.

Zou een teler bij schade boven de 30% dan rustig kunnen afwachten op een schade-uitkering? Schreuder: “Nee, zoals het een goed huisvader betreft moet een teler uiteraard zijn uiterste beste doen om schade te minimaliseren.” Over vergoeding van extra gemaakte kosten door de teler voor water en/of bijvoorbeeld diesolie kan Schreuder nog geen uitspraken doen. Visser laat weten dat dergelijke inspanningen inderdaad niet onder de polisdekking vallen.
Uiteraard is er ook overleg met de NFO over de droogtesituatie, evaluatie van de brede weersverzekering op dit onderdeel is dan ook iets voor op de agenda van dit najaar.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 augustus 2018 - 16:13