Verdroogde appeltak. dor blad en geen frisse kleur

Het ziet er niet naar uit dat de fruitsector binnenkort verlost is van het droogteprobleem. In het afgelopen weekend is er nauwelijks water gevallen. Gelukkig ligt de temperatuur wel wat lager. Het watertekort blijft heel groot. Dit betekent dat zoet water schaars blijft; de waterschappen gaan extra maatregelen nemen om het water zo goed mogelijk te verdelen en zoetwaterverbruikers beperkingen opleggen in het gebruik van water.

Nederland telt 21 waterschappen. Zij hebben de bevoegdheid om voor hun gebied te beslissen welke maatregelen zij treffen om bijvoorbeeld de schade aan de natuur en de economische schade aan de landbouw te beperken. Zij laten zich daarbij adviseren door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De LCW komt wekelijks bijeen; deze week op 1 augustus. Dan wordt ook de droogtemonitor geactualiseerd. De LCW gaat ook over de verdeling van zoet water dat er aangevoerd wordt vanuit de Rijn, Maas en het IJsselmeer/ Markermeer over de de diverse waterschappen. Een echt probleem is dat de Rijn gezakt is onder de 1000 m3 aanvoer per seconde. De droogtemonitor  geeft de actuele droogtesituatie weer van heel Nederland. De waterschappen laten zich leiden door hun regionale situatie. In de huidige situatie waarin het water schaars wordt, moeten zij zich houden aan de verdringingsreeks, die in de Waterwet is vastgelegd.

Verdringingsreeks   
In die verdringingsreeks wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen bij de verdeling van het schaarse water. Daarin worden vier categorieën onderscheiden. De eerste twee categorieën liggen vast en hebben met de veiligheid( dijken van vocht voorzien, brandweer ) te maken. In categorie 3 zitten de kapitaalintensieve gewassen die prioriteit krijgen bij de waterverdeling. Die worden ontzien. Daar kan ook de fruitteelt onder vallen, maar dat is zeker niet bij alle waterschappen het geval. Omdat de fruitsector geen dag zonder water kan, hebben NFO, LTO-Nederland en GroentenFruit Huis vorige week een brief gestuurd naar alle waterschappen om de fruitteelt en de teelt van vollegrondsgroenten in te delen bij de kapitaalintensieve gewassen en in categorie 3 onder te brengen, of hoog in categorie 4, zodat deze sectoren ook gevrijwaard blijven van een (totaal) beregeningsverbod. Als extra argument is ingebracht dat ook de voorziening van verse groenten en fruit aan de consument op het spel komt te staan. Deze week gaat blijken of de brief zijn werk gaat doen.

Zoet water in Zeeland
In Zeeland is vorige week een extra overleg van NFO en ZLTO met Evides georganiseerd over de watervoorziening van Midden-Zeeland via de zoetwaterpijp met water uit de Biesbosch. Men levert nu 19.000 m3 per dag en is niet in staat om meer te leveren. Het capaciteitstekort van de leiding wreekt zich nu. Het oppervlaktewater is niet geschikt om te gebruiken. Vorige week bracht de NFO-voorzitter een bezoek aan de regio en het ANP maakte een reportage.
Vandaag heeft er in Zwolle landelijk droogteoverleg plaatsgevonden tussen alle LTO-regios en de sectoren onder leiding van LTO voorzitter Marc Calon. NFO voorzitter Gerard van den Anker heeft deelgenomen aan dit overleg namens de fruitsector. Naast het grote belang van de watervoorziening in de komende weken tot aan de oogst heeft de NFO-voorzitter aangegeven dat door de aanhoudende extreme droogte de oogstomvang kleiner zal zijn en naar beneden bijgesteld moet gaan worden. Ook  heeft hij ook in het overleg ingebracht dat er in dit droge jaar veel meer vogelschade is in de fruitteelt. Niet alleen van zangvogels maar ook van andere vogels zoals roeken, kraaien en kouwen.Dit punt staat nu op de kaart en komt ook op het komende overleg aan de orde.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 juli 2018 - 17:10