Gisteren heeft de wekelijkse vergadering van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) plaatsgevonden, waar de droogtemonitor van deze week is besproken. Volgens de droogtemonitor wordt de zoetwateraanvoer via Rijn en Maas steeds schaarser. De LCW beslist over de verdeling van het schaarser wordende zoetwater over de 21 waterschappen in Nederland. De aanvoer via de Rijn gaat onder de 1000 m3 per seconde zakken. In de komende week gaat die de 900 m3 benaderen. De 900 m3 per seconde is een grens waarbij de LCW extra maatregelen gaan nemen. De waterschappen gaan hun uiterste best doen om het aan hen toebedeelde water in het gebied te verdelen. Als er verdere beperkingen komen, gaan de waterschappen maatregelen afkondigen. Tot nu toe is nog niet duidelijk welke extra maatregelen zij gaan nemen op basis van de LCW-besluiten van deze week.

Bij Doornenburg takt de Linge af van de Rijn (Pannerdensch Kanaal). Om ook bij de lage waterstand op de rivier water op te pompen is gemaal Pannerling met buizen verlengd. Bron: Waterschap Riviernland

In het noorden zijn het Markermeer en het IJsselmeer zoetwaterreservoirs. Tot nu toe zijn deze nog goed gevuld. In Flevoland is in enkele watergangen het zoutgehalte te hoog opgelopen. Dit geeft bij beregening schade aan de bladeren. In overleg met Zuiderzeeland probeert men dit op te lossen. Vanmiddag publiceerde Waterschap Rivierenland een reactie op de nieuwe droogtemonitor, momenteel is er nog genoeg water maar kleinere vertakkingen kunnen wel problemen gaan ondervinden.

LTO droogte-overleg van 31 juli
Naar aanleiding van het droogte-overleg van deze week heeft LTO bijgevoegde nieuwsbrief naar de leden uitgestuurd. NFO-voorzitter Gerard van den Anker heeft dit overleg voor de fruitsector bijgewoond. Hij heeft aangedrongen op aandacht voor het afschaffen van de assurantiebelasting bij de brede weersverzekering en de extra vogelschade die er door de aanhoudende droogte ontstaat.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 augustus 2018 - 19:45