De NFO gaat met PPO Fruit en de nVWA een bijeenkomst beleggen over de aanpak het komende jaar van de fruitvlieg Drosophila Suzukii. In de afgelopen maanden is op diverse plaatsen in Nederland de schadelijke fruitvlieg aangetroffen. Deze fruitvlieg legt haar eieren in afrijpend steenfruit, aardbei en houtig kleinfruit. Tot nu toe zijn geen schadegevallen vanuit Nederland gemeld. Ervaringen uit Zuid-Europa leert dat serieuze schadegevallen, tot een volledige misoogst, mogelijk zijn. In 2012 heeft onder meer de NFO informatie over dit insect verzameld. Voor de fruitsector moet deze informatie gedeeld worden en er moet een nationale strategie worden opgesteld. Kernpunten hierbij zijn volgens de NFO: het goed in beeld krijgen van de ontwikkeling van dit insect in Nederland: welke preventieve en sanitaire maatregelen zijn mogelijk om aantasting te voorkomen; het beschikbaar krijgen van gewasbeschermingsmiddelen om deze vlieg te bestrijden. We moeten voorkomen dat dit insect grote schade gaat aanrichten. De NFO heeft de LTO-Gewascommissie aardbei uitgenodigd om bij de aanpak van dit insect gelijk op te trekken.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 16 november 2012 - 10:30