DS-kalk verdient een plekje in de strategie tegen de suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii). Zowel Royal Brinkman als Vlamings BV deden vorig jaar op kleine schaal praktijkproeven met het middel. Zij hebben het opgenomen in hun assortiment. De Zwitserse fabrikant Plantosys, dat het middel op de markt brengt, deed uitgebreider onderzoek.
DS-kalk is een bladbemester en heeft een afwerende werking op de suzuki-fruitvlieg. Ook zorgt de verhoogde pH, na toepassing van de kalk, ervoor dat de eitjes en larven van de suzuki-fruitvlieg verstikken. De kalk moet in combinatie met Cuprum en ManZincum – eveneens bladbemesters – worden toegepast voor een verbeterde werking. De werkingsduur zou in deze combinatie zes tot zeven dagen zijn. Heino van Doornspeek (Vlamings BV) ziet de methode als onderdeel van de totale strategie tegen de suzuki-fruitvlieg. Alleen DS-kalk werkt niet afdoende, maar samen met andere maatregelen helpt het de druk te verlagen. Dat laat ook onderzoek door Plantosys zien. Wanneer geen hygiëne-maatregelen worden genomen in de aanplant, heeft DS-kalk maar gering effect, maar in combinatie met het weghalen van overrijpe vruchten is er wel een duidelijk effect.
Van Doornspeek waarschuwt dat telers die het middel willen toepassen zich goed moeten laten informeren. Met name zichtbaar residu kan in de praktijk soms een probleem vormen. “De dosering, gebruikte hoeveelheid water, de waterkwaliteit en de vochtigheid van het gewas spelen een rol hierin. Vraag voor je begint met DS-kalk ervaringen van collega-telers op”, adviseert Van Doornspeek.
Ook Peter Goossens van Royal Brinkman benadrukt dat de toepassing  van DS-kalk volledig moet worden uitgevoerd zoals door Plantosys wordt aangegeven. “Als DS-kalk wordt toegepast zonder Manzincum en Cuprum kan residu ontstaan. Daarnaast zorgen deze stoffen voor een aanzienlijk langere werkingsduur. Met name de afwerende werking van Manzincum speelt een belangrijke rol in de afweer tegen Drosophila, maar ook tegen andere insecten zoals wespen. Cuprum heeft een algemeen plantversterkende werking tegen bacteriën en schimmels”, legt Goossens uit. Uit proeven van Brinkman blijkt eveneens dat door de afstotende werking van de DS-kalk de vallen in het perceel aantrekkelijker worden voor de suzuki-fruitvlieg. Er werden meer fruitvliegjes geteld in de vallen na toepassing van de DS-kalk. Een ander voordeel dat Goossens noemt zijn de meststoffen die wekelijks kunnen worden toegepast zonder in de problemen te komen met wachttijden of veiligheidstermijnen.

Strategie tegen suzuki-fruitvlieg
Vlamings ziet de ‘lokstofmethode’ naast de hygiëne-maatregelen als belangrijkste onderdeel van de strategie tegen suzuki-fruitvlieg. Bij de lokstofmethode wordt chemische gewasbescherming gecombineerd met een lokstof. Door het middel op een deel van het gewas in te zetten en de suzuki-fruitvlieg naar dit deel van de aanplant te lokken, wordt voorkomen dat de totale aanplant behandeld moet worden. Op deze manier worden de residuen (i.v.m. MRL’s) op het product laag gehouden. Ook wordt het biologisch evenwicht door deze methode minder verstoord.

Internationaal blijkt ook het gebruik van insectennetten of vliegengaas perspectieven te bieden. Afgelopen jaar zijn de hogere temperaturen en vochtigheid onder de netten in Nederland meegevallen, volgens Van Doornspeek. Niet op elk bedrijf en bij elk teeltsysteem is toepassing van netten echter eenvoudig toepasbaar.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 februari 2016 - 14:46