In Duitsland zijn van de belangrijkste deelstaten de resultaten van een vijfjaarlijkse inventarisatie van het fruitareaal bekendgemaakt. Het areaal appels, peren, kersen, pruimen en kwetsen in het Noord-Duitse Niedersachsen met das Alte Land als belangrijkste fruitteeltgebied bedraagt in 2012 9.2457 hectare. Dit is 3,8 procent meer dan in 2007. Appel blijft het belangrijkste fruitgewas met Elstar als belangrijkste ras (2369 ha), gevolgd door Jonagored (1308 ha), Braeburn (721 ha), Jonagold (502 ha) en Boskoop (328 ha). Kersen is met 505 ha het tweede fruitgewas, gevolgd door peren met 311 ha en pruimen/kwetsen met 248 ha.

In Baden-Württemberg met daarin een groot deel van het Bodensee-gebied als belangrijkste fruitteeltgebied groeide het areaal aan appels ook 4,5 procent. Elstar (1649 ha), Jonagold (1418 ha) en Jonagored (445 ha) nemen samen nog steeds ruim de helft van het areaal in. Het areaal aan Jonagold, Golden Delicious (364 ha) en Idared (281 ha) is fors gedaald sinds 2007. De oppervlakte aan Elstar is stabiel gebleven. Het areaal aan Braeburn (911 ha), Gala (857 ha), Fuji (445 ha), Topaz (341 ha) is licht gegroeid. Sterkste groeier is Kanzi van 36 hectare in 2007 tot 288 hectare in 2012.

Bijna gelijktijdig werden de cijfers van Nordrhein-Westfalen met Meckenheimer Raum als belangrijkste teeltgebied bekend. Hier wordt in 2012 op 2207 hectare hard- en steenfruit geteeld. In 2007 was dit nog 2250 hectare. Appels is hier met 1682 hectare het grootste fruitgewas met Elstar, Braeburn, Gala en Boskoop als belangrijkste rassen. Pruimen/kwetsen met 228 ha, peren 144 ha en kersen met 142 hectare zijn duidelijk kleinere teelten.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 - 10:00