Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle werknemers in Duitsland een minimumloon van 8,50 euro per uur. Daarover heeft de Duitse regering vorige week een akkoord bereikt. Duitse landbouworganisaties betreuren de invoering en vrezen een stijging van de kostprijs van groenten en fruit.

Officieel wordt het wettelijk minimumloon ingevoerd per 1 januari 2015, maar sectoren hebben nog de mogelijkheid tot 1 januari 2017 om hier, door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten, van af te wijken. Na die datum gelden alleen nog uitzonderingen voor: jongeren onder de 18 jaar, langdurig werklozen in de eerste zes maanden van hun dienstverband en stagiairs. Tot 1 januari 2018 geldt een minimumloon van 8,50 euro per uur. Daarna worden de lonen jaarlijks bijgesteld door een daarvoor ingestelde commissie.

Duitse groente- en fruittelers vrezen een aanzienlijke kostenstijging nu ze seizoenarbeiders het minimumloon moeten gaan betalen. Ook verzwakt het de concurrentiepositie ten opzichte van Polen, Roemenië en Bulgarije, menen de telers.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 mei 2014 - 13:38