Cijfers in de Monitor Duurzaam Voedsel 2011 van het ministerie van EL&I laten zien dat de omzet van duurzaam voedsel in 2011 met 30,5 procent is gestegen. Voor AGF als totaal lag de groei lager, maar was de groei van fruit met 34,5 procent hoger dan gemiddeld. De consumentenbestedingen aan biologisch fruit bedraagt inmiddels 35,7 miljoen. Het areaal aan biologisch fruit in Nederland groeide in 2011 van 581 tot 638 hectare waarvan 234 hectare appels, 112 hectare peren en 118 hectare zacht fruit (incl. druiven). Onder duurzaam voedsel verstaat men producten met onafhankelijke keurmerken die zich onderscheiden in diervriendelijkheid, biologische-, milieuvriendelijke- en/of ethische factoren.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30