Op de Werktuigendagen ging opvallend veel aandacht naar goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en duurzame fruitteelt. Op het Phytofar-plein stonden acht gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten bij elkaar die elk een eigen thema belichtten over goed gebruik van middelen of duurzaamheid. Beursbezoekers ontvingen stempels in deze stands door naar de presentaties te luisteren. Met de stempels waren prijzen te winnen voor bevordering van juist middelengebruik en duurzaamheid.
De overheid en pcfruit promootten vooral het gebruik van driftreducerende doppen. Inmiddels is de Belgische lijst met driftreducerende spuitdoppen uitgebreid met de in Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk erkende driftreducerende spuitdoppen. Verder verzwaarden per 1 januari dit jaar de IPM-richtlijnen, waaraan Belgische telers zich moeten houden, en zijn voor alle teelten 50% driftreducerende doppen of technieken verplicht. Voor spuitmachines met driftreducerende technieken ontvangen telers VLIF-steun tot 30 procent van de aankoopprijs van de machine. Overigens zijn Belgische spuitmachinefabrikanten nog weinig bezig met driftreducerende technieken op de machines zelf.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 - 19:47