Het project Duurzame energie in koeling fruitsector, werd afgelopen week afgerond met een slotbijeenkomst in Dreumel. De tweede groep deelnemende bedrijven raakte niet uitgepraat over diverse aspecten van fruit koelen. Naast koeltechnische zaken kwamen ook mogelijkheden van gezamenlijke inkoop van energie en gebruik van diverse soorten zonnepanelen ter sprake. De verschillen tussen de bedrijven in energieverbruik per ton fruit en de kosten per kilowattuur bleken aanzienlijk. Het is interessant om deze te kunnen verklaren en te zien of bedrijven daar op kunnen inspelen. Frank van de Geijn en Matthijs Montsma van het Wageningse FBR (Food & Biobased Research) voerden het project uit. Het project is medegefinancierd door de provincie Gelderland en powered door Fruitpact. Enkele deelnemers gaven aan de bijeenkomsten te willen voortzetten. Zij willen voor hun bedrijf van de nieuwste ontwikkelingen op de energiemarkt op de hoogte te blijven. De NFO kijkt als projectleider terug op een geslaagd project waar 33 Gelderse bedrijven aan deelnamen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juni 2012 - 12:30