De boetes voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval zijn met ingang van dit jaar fors verhoogd. Dat meldt de Inspectie SZW nog eens extra in haar onlangs uitgebrachte nieuwsbericht. De boete kan oplopen tot € 50.000. De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers maar ook voor onder anderen uitzendkrachten die onder gezag van de werkgever werkzaam zijn. Een poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd, maar een dagbehandeling wel.

Dodelijke ongevallen moeten werkgevers direct telefonisch melden op het gratis telefoonnummer 0800-5151. Dit nummer is altijd bereikbaar. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dienen zij direct digitaal te melden via het volledig ingevulde meldingsformulier.

Meer informatie, een meldingsformulier en brochure van de Inspectie SZW zijn te vinden op: www.inspectieszw.nl.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 13:30