Voor werkgevers zonder HR-achtergrond en voor ondernemers die overwegen om met personeel te gaan werken, is sinds 1 november de e-learning ‘Help, ik ben werkgever’ beschikbaar. Ruim honderd ondernemers hebben zich reeds aangemeld voor deze e-learning van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw en de eerste deelnemers hebben deze inmiddels doorlopen.

Volgens adviseur Diana Eleveld van de Werkgeverslijn komt er best veel kijken bij goed werkgeverschap. “Verschillende vormen van arbeid brengen namelijk verschillende risico’s en kostenplaatjes met zich mee. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn, zodat je als ondernemer een afgewogen keuze kunt maken.”

De online cursus heeft een praktische en informatieve insteek. Hoewel sommige deelnemers in de evaluatie van de e-learning aangeven dat ze het niveau als ‘simpel’ ervaren, laten de eerste deelnemersresultaten zien dat er over bepaalde onderwerpen verkeerde beeldvormingen bestaan. Zo denkt 30% van de deelnemers dat de stelling ‘loonkosten van eigen medewerkers vallen altijd lager uit dan de loonkosten van een uitzendkracht’ onjuist is.

“Ook voor werkgevers zonder HR-achtergrond is het nuttig om de e-learning te doorlopen”, zegt Eleveld. “Het kost slechts anderhalf uur en je weet daarna of de kennis die je hebt over werkgeverschap ook daadwerkelijk klopt of niet. Maar liefst 53% van de deelnemers aan de e-learning is bijvoorbeeld in de veronderstelling dat je als ondernemer niet aansprakelijk bent als de uitzendkracht te weinig betaald krijgt door een uitzendbureau. Ze beseffen niet dat zij informeel de werkgever zijn van uitzendkrachten en dus ook aansprakelijk gesteld kunnen worden bij onjuiste behandeling van de uitzendkrachten. Mocht je met een uitzendbureau werken, dan adviseren wij om het uitzendbureau goed en kritisch te beoordelen.”

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Aanmelden e-learning

De e-learning is nog t/m 30 november beschikbaar. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.werkgeverslijn.nl/onlinecursus.

Bron: Werkgeverslijn.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 november 2022 - 16:26