De Europese Commissie (EC) wil deze maand met een nieuw voorstel komen om de toelating van glyfosaat veilig te stellen. In maart besloot de EC de stemming over de hernieuwing van de toelating van glyfosaat uit te stellen. Net als Nederland had een groot aantal lidstaten aangedrongen op een uitstel van stemming en te wachten op het oordeel van de European Chemicals Agency (ECHA) over de mogelijke kankerverwekkendheid van glyfosaat .
Het besluit van de ECHA wordt echter pas in het tweede kwartaal van 2017 verwacht, terwijl de deadline voor het nemen van een besluit over hernieuwde goedkeuring van glyfosaat op 30 juni 2016 verloopt. Er zijn volgens de EC geen mogelijkheden meer om deze datum te verschuiven. Als er niet gestemd wordt over een voorstel, zal de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat aflopen per 30 juni 2016 en zijn alle toelatingsautoriteiten in de lidstaten verplicht per 1 juli 2016 alle toelatingen van middelen op basis van glyfosaat in te trekken, eventueel met een aflever- en opgebruiktermijn van maximaal 18 maanden.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Martijn van Dam dat voor Nederland voorop staat dat er op dit moment op basis van de beoordeling van de rapporterende lidstaat Duitsland en de EFSA en het advies van het Ctgb en het RIVM geen wetenschappelijke aanleiding is om tegen het huidige voorstel te stemmen. Tegelijkertijd is er in Europees verband onduidelijkheid ontstaan omtrent de carcinogeniteit van glyfosaat. Nederland heeft aangegeven slechts in te kunnen stemmen indien er in een nieuw voorstel expliciet wordt opgenomen dat de goedkeuring direct wordt ingetrokken indien het classificatieadvies van ECHA, waarin ook het criterium carcinogeniteit wordt meegenomen, daar aanleiding toe geeft. Tevens heeft Nederland voorgesteld om de goedkeuringstermijn te beperken tot tien jaar in plaats van de gebruikelijke vijftien jaar.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 april 2016 - 17:38