Zoals u weet houdt de NFO vrijdag 16 mei in Tiel haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar een bijeenkomst waarin de leden afscheid nemen van Johan van Haarlem als NFO-voorzitter en waarin de benoeming plaatsvindt van de nieuwe NFO-voorzitter Michiel Gerritsen. Hij zal in het openbare gedeelte zijn eerste jaarrede presenteren. Oud-minister Jan Kees de Jager geeft als gast zijn visie op de fruitsector.

De net aangetreden NFO-voorzitter zal ingaan op de kenmerken van het fruitcluster in Nederland. Hij schetst wat in zijn ogen de hoofdfuncties van de NFO zijn als belangenbehartiger voor dit cluster en wat daarbinnen de belangrijke thema’s zijn. Tevens zal hij ingaan op enkele onderwerpen die nu actueel zijn zoals de gelegenheidswerkregeling, WW-premie, beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelen, assurantiebelasting, innovatie en het belang van markttoegang en promotie.

Jan Kees de Jager geeft zijn visie op de fruitteeltsector waarbij hij als zoon van een fruitteler ook persoonlijke ervaringen zal vertellen. Hij gaat in op de fruitteeltsector in Europees en internationaal perspectief; wat kan of moet de sector of fruitteeltondernemer doen om succesvol te opereren in dit internationale krachtenveld? Hij schetst de stand van de wereldeconomie; wat betekent die economie voor de agrarische sector en wat zijn in zijn ogen belangrijke groeimarkten? En, dichter bij huis, wat kan de Nederlandse overheid doen om de positie van de agrarische sector te versterken? Hij geeft zijn mening over de lasten- en regeldruk in Nederland en hoe agrarische bedrijven gefinancierd kunnen worden nu de banken een strikter financieringsbeleid hanteren.

 

Na vijftien jaar voorzitterschap zal Johan van Haarlem in zijn afscheidswoord terugblikken op zijn periode als NFO-voorzitter. Ter ere van zijn afscheid vindt aansluitend op de vergadering een receptie plaats. De NFO nodigt u van harte uit voor zowel de ALV als de aansluitende receptie.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 13:09