Een derde van de perenknoppen in Noord-Holland is kapotgevroren, een derde is twijfelachtig en een derde ziet er nog goed uit. Dat is de conclusie van Cees Kranenburg van toeleverancier Van Gent van der Meer Nuyens bv na een ronde door het Westfriese fruitteeltgebied. Hij noemt de situatie ‘zeer zorgwekkend’. “De knoppen waren al niet zo sterk en als de knoppen die nu twijfelachtig zijn het ook niet halen voorzie ik echt zwaar weer”, zegt hij.

 

Wat Kranenburg eigenlijk nog veel meer zorgen baart is dat veel onderstammen bruin verkleurd zijn. Hij spreekt dan over oude en jonge bomen die hoog geplant zijn en waarvan de onderstam boven het 10 centimeter dikke sneeuwdek uitstak. Het zou op verschillende percelen, met name op Kwee C, gaan om één op de vijf bomen die nu bruinverkleuring in de onderstam vertoont.

Telers in het gebied zijn nu over het algemeen erg voorzichtig met snoeien. Zeker telers die ernstige schade verwachten, sparen alle knoppen. Of de bruinverkleurde knoppen en onderstammen zich nog herstellen en hoe groot de schade uiteindelijk zal zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Dat moet de toekomst uitwijzen.

 

In de Betuwe daalde de temperatuur in de nacht van 3 op 4 februari eveneens fors, tot op sommige plaatsen zelfs meer dan -21 oC. Antonie de Kruijff van AgruniekRijnvallei schat dat het percentage zwarte knoppen op de bedrijven varieert tussen de 10 en 60 procent. Maar ook vind je overal nog goede knoppen, voegt hij er aan toe. Welke invloed de vorstschade op de oogst zal hebben, durft hij niet te zeggen. “Uit een relatief klein aantal goede knoppen kan ook nog een goede oogst groeien”, zegt hij. Ook is in sommige onderstammen wat bruinverkleuring terug te vinden, maar ook daarin wil hij niet vooruitlopen op de feiten. Eerst maar afwachten hoe de bomen zich herstellen.

 

In het zuidwesten van het land daalde de temperatuur veel minder sterk; in de koudste gebieden minima rond -15°C. De schade lijkt minder ernstig dan elders. Joris Wisse (CAF) ziet naast bruinverkleurde knoppen ook veel groene knoppen bij de peren. Wat de bruine knoppen gaan doen is nog onzeker, maar ook stelt hij de vraag of de bruinverkleuring het gevolg is van de vorst. In andere jaren komt ook bruinverkleuring voor, alleen wordt het dan niet zo nauwlettend in de gaten gehouden.

Ook in de onderstammen wordt hier en daar wat bruinverkleuring vastgesteld. “Sommige mensen maken zich zorgen, maar we zullen pas na de bloei weten wat de bomen gaan doen”, aldus Wisse.

 

Geen hinder voor export naar Rusland

Ondanks de zware vorst, ook in Oost-Europa en Rusland, is er nog geen hinder ontstaan voor de export van appels en peren naar Rusland. “Het transport van fruit naar Rusland loopt nog steeds door”, meldt Ad Coppoolse van Kloosterboer Vlissingen, dat het vervoer van agf naar onder andere de haven van Sint-Petersburg verzorgt. Vorig jaar was er vanwege de vroege kou veel meer hinder van ijs op de vaarroute dan dit jaar. Bovendien zijn de meeste schepen voldoende uitgerust om het ijs te trotseren, stelt Coppoolse.

De fruitafname door de Russen is dit seizoen wel behoorlijk kleiner dan vorig seizoen. Dat is vooral te wijten aan de grote Russische en Oost-Europese oogst in 2011. De verwachting is dat de vraag uit Rusland de komende weken zal toenemen omdat de bewaarfaciliteiten daar over het algemeen minder goed zijn en de vraag naar kwalitatief goed fruit blijft.

 

Bron: Nieuwsbrief NFO

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 februari 2012 - 08:30