Het beschermen van uw boomgaard tegen alle ziekten en plagen is een uitdaging en vergt veel vakmanschap. Het beschikbare middelenpakket wijzigt jaarlijks en de regels rondom de toepassing wijzigen ook geregeld. Goed op de hoogte zijn is uitermate belangrijk. Om die reden brengt de redactie Fruitteelt dit themanummer gewasbescherming uit. De beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en de regels daaromtrent hebben voor de NFO een hoge prioriteit. Jaarlijks zorgt zij dat extra gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. De grootste successen in 2015 waren Vertimec Gold dat nog gebruikt kon worden en de beschikbaarheid van Tracer en Exirel om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden. De NFO is nu volop bezig om Vertimec Gold, Tracer en Exirel in 2016 opnieuw beschikbaar te krijgen.

Een andere uitdaging waar we als sector voor staan, is het terugdringen van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, maar ook naar de omgeving/omwonenden. De NFO ziet mogelijkheden om dit zonder groot verlies van teeltoppervlakte en gewasbeschermingsmiddelen voor elkaar te krijgen. Hierover is zij in gesprek met de overheid. Zo moeten de regels duidelijker worden en er dienen nieuwe spuitdriftbeperkende maatregelen en technieken beschikbaar te komen. Daarnaast moeten deze erkend en juist gebruikt worden. De NFO blijft investeren in de ontwikkeling en de erkenning van technieken om de spuitdrift te reduceren. Een recent resultaat is de erkenning van nieuwe driftreducerende spuitdoppen.

2016 wordt een belangrijk jaar omdat beslist wordt hoe de toekomstige eisen er uit zien om de emissie terug te dringen. Hoe meer telers de spuitdrift terugdringen, des te meer de erfemissie de belangrijkste bron van emissie wordt. Voor u als fruitteler een aanmoediging om op het erf en in de boomgaard slimme stappen te zetten om emissie te beperken. Het resultaat in de sloot telt.

De NFO wenst u een goed teeltseizoen toe en gaat de uitdaging aan om voor u een goed middelenpakket met werkbare voorschriften in de benen te houden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 februari 2016 - 13:07