In het kader van het onderzoeksprogramma: Teelt de grond uit, proberen onderzoekers de grondontsmetting bij appel milieuvriendelijk aan te pakken door het aanleggen van een sleuf met folie en die te vullen met schone grond met onderin een drainbuis. Teelt de grond uit is een programma van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dit project kwam mede tot stand door de NFO. Cofinanciers zijn: Productschap Tuinbouw, Fruitconsult, Awika, Agrifirm, Plant Health Cure, Jan Heijnen, Thijs van Kempen, Gert van Os, Bodata, Meeuwse Handelsonderneming, VGB Watertechniek, DLV Plant en NFO. Alle cofinanciers, behalve Productschap Tuinbouw, Awika en Agrifirm, zijn ook uitvoerder van het project. Initiatiefnemer, hoofduitvoerder en projectleider is PPO. Het project bestaat uit een uitgebreide proef op PPO Randwijk, twee pilots bij fruittelers in de Noord-Limburg en één pilot in de provincie Utrecht. De laatste pilot focust niet op specifieke bodemmoeheid, maar op wateroverlast. Sleuventeelt is een oplossing voor alle bodemproblemen die niet of nauwelijks oplosbaar zijn.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 2 oktober 2015 - 13:47