Voor u ligt het themanummer Bedrijfshygiëne. Stof is een belangrijk hygiënepunt in uw bedrijf. Denk aan stofranden in loodsen, vergeten hoekjes en stof op machines. Buiten kan stof lastig zijn met droge percelen die aangeplant moeten worden, of stof tijdens het versnipperen. Via het Stigas initiatief: pakstofaan.nl kunt u meer lezen over stof in de fruitteeltsector. U kunt de stoftest doen via: pakstofaan.nl/doedestoftest.

Door stof kunnen mensen gezondheidsklachten krijgen, Stigas geeft u handvatten om op een juiste manier met stof om te gaan. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 11 mei 2015 - 10:05