Boetes die ondernemers in de agrarische sector opgelegd krijgen zijn vaak buiten proportie. Tot die conclusie komt SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf na een inventarisatie in de sector. In juni dit jaar riep de SGP ondernemers op, die buitensporig hoge boetes van de NVWA opgelegd kregen, zich te melden. Voormalig staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, beloofde destijds die voorbeelden te gebruiken om na te gaan hoe de ruimte binnen de EU-regelgeving maximaal kan worden benut. Ongeveer twintig ondernemers deden hun verhaal.

In een actieplan vat de SGP haar bevindingen in drie punten samen. Allereerst is het niet goed dat gewerkt wordt met gefixeerde, bestuurlijke boetes onafhankelijk van de overtreding. Zo krijgt een fruitteler die vanwege de uitzonderlijk vroege bloei en ziektedruk op 28 april spuit met een middel dat pas vanaf 1 mei gespoten mag worden, een net zo hoge boete – 1.500 euro – als iemand die weken te vroeg spuit. Ten tweede stelt de SGP voor bij korting op toeslagrechten, als aanvulling op een bestuurlijke boete, gebruik te maken van de ruimte die de EU-regelgeving daarvoor biedt. Nu wordt standaard een korting van 3 procent op de toeslagrechten gerekend terwijl de overheid ook eerst mag waarschuwen of minder mag korten. Tot slot roept de SGP op om extreme bestuurlijke boetes door overschrijding van de gebruiksnormen bij onder meer verlies van derogatie door (administratieve) nalatigheid te voorkomen. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 12:28