Fruittelers en afzet- en adviespartijen knikken bevestigend als Arne Bac (sectormanager fruit Rabobank) en Siep Koning (directeur NFO) beschrijven dat de Nederlandse fruitsector een zeer moeizame periode doormaakt, maar dat er zeker ook kansen te verzilveren zijn. De behoefte aan samenwerking liep als een rode draad door de eerste dialoogsessie-bijeenkomst van 6 december in Zevenbergen voor de Regio Zuid-West Nederland.
De NFO organiseert met de Rabobank dialoogsessies om met ondernemers te verkennen welke concrete acties kunnen bijdragen aan oplossingen voor een beter toekomstperspectief. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor wat telers zelf kunnen doen. Aanleiding hiervoor is dat de markt structureel is veranderd door de Rusland-boycot, stijgende appelproductie in lage-lonenlanden, en toenemende eisen die markt en maatschappij stellen aan duurzame productie. Anderzijds is er een groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden en zien ook steeds meer consumenten het belang in van gezond eten.

De bijeenkomst op 6 december was de eerste in een serie van zes die in de maanden december en januari plaatsvinden. Hiervoor zijn naast telers ook ketenpartijen, milieuorganisaties en (fruitteelt)adviseurs uitgenodigd om mee te praten. Na deze zes bijeenkomsten worden er per NFO-kring nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn gepland in februari/maart volgend jaar.
Deze eerste avond viel op doordat de aanwezigen openhartig spraken over hun ervaringen, en vrijuit deelden waar zij uitdagingen en kansen zien. Er ontstonden verrassende ideeën die zeker om verdere uitwerking vragen. “Met ons gezonde product hebben we goud in handen, we moeten beter samenwerken om deze kansen te verzilveren”, was een veelgehoorde opmerking. Duidelijk werd ook dat er niet één oplossing bestaat, maar dat een combinatie van acties nodig is en deze naast elkaar kunnen bestaan.
In één bijeenkomst is veel blootgelegd, de conclusies zullen gecombineerd worden met de conclusies van de volgende vijf dialoogsessies en de conclusies van de bijeenkomsten in de kringen.
Na de reeks van deze sessies wordt een aantal actielijnen concreet uitgewerkt waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is dat telers ook zelf in actie komen.
De eerstvolgende sessie staat gepland op maandag 19 december voor de regio Midden-Nederland. Deze is alleen voor genodigden. Vanaf maart volgen sessies waar NFO-leden zich voor kunnen opgeven.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 december 2016 - 15:40