Op 15 december presenteerden de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hun coalitieakkoord. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “De NFO meent dat het goed is dat er binnenkort weer een missionair kabinet is. Het coalitieakkoord laat echter nog heel wat vragen open. Aan de NFO de opdracht om de antwoorden hierop boven tafel te krijgen en de zaken zodanig bij te sturen, dat de sector de toekomst aankan.”

 

De NFO bekeken wat de gevolgen zijn van het coalitieakkoord voor de fruitteelt. We lopen een aantal punten kort langs.

Gewasbescherming

Voor gewasbescherming ligt er een forse opgave, meent de NFO. De overheid wil daar middelen tegenover zetten door het stellen van tussendoelen, bevorderen van innovatie en precisielandbouw, stimuleren van groene alternatieven en loskoppelen van verkoop en advies.

Wat precies de concrete invulling wordt is niet duidelijk. Zoals gezegd zien wij hier een stevige opgave voor de sector.

Klimaatverandering

Een aparte minister van Klimaat en Energie gaat invulling geven aan klimaatbeleid. Ook dat wordt een forse opgave voor de sector. De NFO verwacht dat er ook gelden voor de fruitteelt beschikbaar komen. NFO zal zich hier sterk voor inzetten.

Arbeid

Wat betreft het minimumloon staan in het coalitieakkoord twee voornemens:

  1. een integrale verhoging van het minimumloon met 7,5%;
  2. berekening van het minimum maandloon op basis van een 36-urige werkweek. Ook dat is kostenverhogend.

Beide voornemens tezamen leiden tot een forse kostenverhoging voor werkgevers; iets waar de NFO zich niet in kan vinden. De NFO meent dat het inkomen van medewerkers verhoogd kan worden door verlaging van belasting en werkgevers- en werknemerspremies, dus zonder dat de werkgeverslasten stijgen. Daar is volgens de NFO ook ruimte voor.

Arbeidsmigratie

De NFO zal scherp in de gaten moeten houden hoe de aanbeveling van de commissie Roemer over huisvesting wordt uitgewerkt. De aanbevelingen van deze commissie zijn immers meegenomen in het coalitieakkoord. De NFO wil de categorie voor kortdurende huisvesting van goede kwaliteit maar met meer medewerkers per kamer behouden, en daarin voorziet het akkoord (nog) niet.

0% btw op fruit

De coalitie onderzoekt of het btw-tarief op fruit naar 0% kan. Dat is positief wanneer de fruittelers daarvan kunnen profiteren en dit voordeel niet ‘ergens in de keten’ blijft hangen. Teleurstellend is dat dit voornemen pas over een aantal jaren wordt doorgevoerd.

 

Dit is pas de eerste ‘scan’ op het coalitieakkoord. Veel punten zijn nog niet duidelijk of nog niet uitgewerkt. Voor de NFO betekent dit ‘alle hens aan dek’: nu is het tijd om de politiek optimaal te beïnvloeden.

Foto: ANP

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 december 2021 - 15:57