Per 2024 wordt het gebruik van gesloten vulsystemen bij het vullen van gewasbeschermingsmiddelen in veldspuiten verplicht. Dat is opgenomen in het pakket van maatregelen emissiereductie open teelten, onderdeel van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Een volgende stap richting de introductie van deze systemen is nu gezet: binnenkort komen de eerste verpakkingen beschikbaar die zijn voorzien van een easyconnect-dop.

Het systeem easyconnect is een gesloten transfersysteem (CTS) voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen. Het systeem bestaat uit twee componenten, een dop en een connector. De easyconnect-dop, waarvan binnenkort dus de eerste verpakkingen worden voorzien, maakt het mogelijk de verpakkingen aan te sluiten op de speciale connector. Hierdoor kan de veldspuit worden gevuld zonder dat de persoon of het milieu wordt blootgesteld aan het gewasbeschermingsmiddel. De verpakkingen met de easyconnect-doppen bevatten informatie over hoe de veldspuit kan worden gevuld en op welke manier de aansluiting met de connector plaatsvindt.

Het easyconnect-systeem, dat is ontwikkeld door BASF en waarbij een werkgroep van bedrijven betrokken is, is bedoeld om het vullen van de veldspuit sneller, gemakkelijker en veiliger te laten verlopen.

Praktijkpilot

Sinds twee jaar loopt er een praktijkpilot met het easyconnect-systeem in Nederland. Hieraan doen vijftien agrariërs mee, waaronder een fruitteler. De pilot, die de komende tijd nog doorloopt, is met name bedoeld om ondernemers ervaring te laten opdoen met het systeem. “We gebruiken de feedback van telers om het easyconnect-systeem te verbeteren”, zegt Klaas Jilderda, die vanuit BASF voorzitter is van de Nederlandse werkgroep. “We horen van ondernemers vooral terug dat het systeem goed en makkelijk voor hen werkt bij het legen van complete verpakkingen. Ze ervaren het als prettig dat ze niet meer worden blootgesteld aan het gewasbeschermingsmiddel. Heb je slechts een klein beetje middel nodig uit een bepaalde verpakking, dan werkt het systeem nog niet optimaal. Hiertoe dienen de connectoren nog te worden aangepast. Diverse fabrikanten zijn hiermee bezig.”

Recycling

De easyconnect-dop is gemaakt van HDPE en kan samen met de fles of container worden gerecycled. Apart inleveren is niet meer nodig. In de loop van 2023 zullen steeds meer producten op de markt komen die zijn uitgerust met deze dop. Informatie over de aanschaf van de connectoren is te verkrijgen bij de leveranciers van de spuitmachines en de constructiebedrijven.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 december 2022 - 16:35