De NFO vindt dat het LEI een veel te rooskleurig beeld schetst bij het doorrekenen van de maatregelen van de regering. In opdracht van de regering heeft het LEI Wageningen de effecten van het regeerakkoord (2013-2017) doorgerekend met betrekking tot de gevolgen voor het inkomen op de primaire agrarische bedrijven. De uitkomsten zijn ronduit verrassend. Als we kijken naar de effecten van het regeringsbeleid op het kleine land- en tuinbouw bedrijf en dit doorrekenen naar euro’s per bedrijf in het jaar 2017 dan komt daar een positief effect uit van 90 euro op de winst van de bedrijven (zie tabel). Dit is een verhoging van de winst met 0,2 procent. Daarbij namen de onderzoekers de volgende factoren mee: verhoging accijnzen, bezuinigingen op de innovatiebudgetten, afschaffing van de product- en bedrijfsschappen, verlaging pensioenopbouw en verhoging assurantiebelasting. De NFO kan zich hierin niet vinden. Allereerst is het effect van het afschaffen van de rode diesel niet meegenomen. Dit komt doordat dit geen maatregel is van de huidige- maar van de voormalige regering. Dit gaat een gemiddeld land -en tuinbouw bedrijf zeker rond de 200 euro kosten. Ook is het effect van het versoberen of afschaffen van de ondernemersfaciliteiten met in totaal 500 miljoen bezuiniging in de berekening niet meegenomen. Dit kost een gemiddeld bedrijf 660 euro. De afschaffing van de productschappen is voor 100 procent ingeboekt. Daarbij vergeten de onderzoekers dat de productschappen ook collectieve taken uitvoeren die straks op een andere wijze moeten worden voortgezet. Een voorbeeld: er moet toch onderzoek plaatsvinden voor bestrijding van een nieuwe ziekte of plaag, dan kan het zijn dat een groep bedrijven dit onderzoek moeten betalen. Daarnaast is de budgettaire opbrengst van de versobering van de pensioenopbouw onzeker. Het fiscale kader is namelijk niet waterdicht.

De verhoging van de assurantiebelasting is wel meegenomen met een bedrag van 660 euro, maar dat is voor de fruitsector veel te laag. Dit komt doordat de fruitsector te maken heeft met een hagelrisico dat meer dan gemiddeld is. Al met al schetst het rapport naar de mening van de NFO een veel te rooskleurig beeld. En naast deze extra lasten moet de ondernemer ook nog uit zijn inkomen de extra maatregelen betalen die alle burgers moeten betalen. Daar is al helemaal geen rekening mee gehouden.

De NFO onderzoekt hoe ze dit verder gaat aanpakken.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 13:30