Kabinet en sociale partners hebben eind vorig week een akkoord gesloten over een mix van maatregelen om het economische herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst. Kabinet en sociale partners zetten in op een gezamenlijke aanpak om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen door mensen ‘van werk naar werk’ te begeleiden zodat ze niet of zo min mogelijk van de Werkloosheidswet gebruik hoeven te maken. Daarnaast komt er één voorgeschreven route voor ontslag, wordt de positie van tijdelijke contracten versterkt en gaan ondernemers 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen en de overheid 25.000. Kabinet en sociale partners verwachten dat het akkoord met de sociale partners een gunstig gevolg heeft voor de economie en werkgelegenheid. Ook verwacht men dat dit akkoord een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel van vertrouwen bij consumenten. Als dit herstel van vertrouwen doorzet, verwacht het kabinet dat er in 2014 niet extra bezuinigd hoeft te worden om het begrotingstekort op of onder de 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen.

 

Voor de NFO is de vraag welke effecten het akkoord heeft voor de fruitteeltbedrijven. In ieder geval zijn de fruitbedrijven wat lasten betreft door het vorige kabinet hard geraakt door de invoering van de verhoogde assurantiebelasting en het afschaffen van de rode diesel. Wat betreft het huidige pakket zijn de maatregelen die de duur en hoogte van de WW-uitkering beperken gunstig voor de fruitteler. Die drukken immers de arbeidskosten. Ook dat de regie over de WW naar de sociale partners gaat, is een goede ontwikkeling.

 

Zorgen maakt de NFO zich wel over de maatregelen die de positie van de flexwerkers versterken. Fruittelers kunnen alleen rendabel werken als zij naast de vaste personeelsbezetting voor het jaarrond-werk gebruik kunnen maken van een flexibele arbeidschil. Dit wordt ingevuld door gelegenheidswerkers, seizoenwerkers en nul-urencontracten. Dit moet mogelijk blijven. Andere sectoren buiten de agrarische sector hebben veel te veel ingezet op flexibele arbeid, ook al was er jaarrond werk. Het mag niet zo zijn dat er nu maatregelen komen die onze regelingen voor piekarbeid gaan ondermijnen.

De beperking om fiscaalvrij pensioen op te bouwen, kunnen een positief effect hebben op de pensioenkosten. Voor de NFO blijft het wenselijk dat voor arbeidsovereenkomsten die korter duren dan een half jaar geen pensioenpremie hoeft te worden afgedragen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 08:30