Binnen de EU is de EFSA sinds 2014 belast met de screening van alle gewasbeschermingsmiddelen die op de markt gebracht worden op mogelijke hormoonverstorende effecten. Inmiddels zijn 15 nieuwe middelen en 26 bestaande middelen, waarvan de toelating verlengd zou moeten worden, gecontroleerd. Bij 24 middelen was er geen aanleiding te verwachten dat deze een hormoonverstorend effect zouden hebben. Bij 2 middelen verwacht EFSA geen problemen, maar adviseert de autoriteit aanvullend onderzoek om deze hypothese te kunnen onderschrijven. Van 15 middelen is op basis van de beschikbare informatie vastgesteld dat ze potentieel schadelijk kunnen zijn.

In de Verenigde Staten voert milieuagentschap EPA gelijksoortig onderzoek uit. Vilt.be schrijft dat EPA het afgelopen jaar 52 middelen onder de loep nam, waarbij er 18 verdacht zijn. In tegenstelling tot EFSA heeft EPA zich al wel gebogen over glyfosaat en is het agentschap tot de conclusie gekomen dat dit middel geen invloed op het hormoonstelstel heeft. Dit ondermijnt de stelling van milieuorganisaties dat glyfosaat een hormoonverstorende werking heeft.

Klik hier voor het EFSA-rapport.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 oktober 2015 - 17:16