Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om online zaken met de overheid te regelen. eHerkenning, dat fruittelers al gebruiken voor de Gecombineerde Opgave, gaat straks gelden voor de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, RVO, UWV, RDW en DUO. Bedrijven kunnen eHerkenning vanaf eind 2017 gefaseerd gaan gebruiken bij deze overheidsinstanties. De bestaande inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft.
De maatregel is genomen om te komen tot minder regel- en lastendruk voor ondernemers.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 juni 2017 - 19:10