Met ingang van 1 januari 2015 kunt u alleen nog inloggen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) indien u een eHerkenningsmiddel (DigiD voor bedrijven) hebt met een betrouwbaarheidsniveau van EH2+. U hebt dit eHerkenningsmiddel nodig om bijvoorbeeld uw Gecombineerde opgave te kunnen indienen. Ondernemers moeten zelf een eHerkenning aanvragen bij een erkende aanbieder. Z login (zlogin.nl) is een van de aanbieders en is tevens het bedrijf waarbij NFO en LTO zijn aangesloten (via Z login logt u bijvoorbeeld ook in op de NFO-website). U kunt met Z login van dezelfde login-codes gebruik maken. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer €25. Regel deze aanvraag tijdig aangezien het een aardig pakket papier betreft dat u dient in te vullen en te ondertekenen. Z login is telefonisch te bereiken op 0900 943 9624. Uiteraard kunt u bij inhoudelijke vragen ook contact opnemen met de NFO.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:33