Hoewel het vandaag op diverse locaties in Nederland voor het eerst in weken weer wat regende, komt er voorlopig nog geen einde aan de droogte. Voor veel fruittelers betekent dit extra uren maken om de gewassen te voorzien van voldoende vocht. Pruimentelers in het midden van het land hebben inmiddels de vroege mutanten van Opal geoogst en beginnen nu in de standaard Opal. De maat van de pruimen lijkt vooralsnog niet heel erg te lijden onder de droogte, hoewel de pruimen aan de jonge Opal-bomen wel wat moeite hebben om aan de maat te komen, vertelt NFO-productgroepvoorzitter Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk. “De vruchten van de Lazoet-rassen en Jubileum blijven goed doorgroeien, maar Reine Victoria heeft het heel moeilijk. Deze hadden dit voorjaar een voorsprong en leken vrij grof te worden. Vanwege de droogte blijft de maat achter en eindigt deze nu normaal”, verwacht Bunt. Zelf kan hij op zijn bedrijf voldoende water geven.

Van collega’s in Zuid-Holland en Zeeland weet Bunt dat ze vrij weinig last hebben van de droogte. Qua oogst lopen deze gebieden ongeveer een week achter op het midden van het land. Wat opvalt is dat de oogst van de bomen op de zwakke onderstammen dit jaar later valt dan die op sterke onderstammen, terwijl dat normaal andersom is. Wellicht dat dit met de capaciteit van de wortels te maken heeft om vocht op te nemen.
In Noord-Holland hangen de pruimen – met name Reine Victoria – goed, maar daar is het wel droger. “Daar zijn ze al vier weken bezig met water geven”, weet Bunt.

Hoe de oogst, en dan vooral ook het oogsttijdstip van Reine Victoria zal uitpakken is nog even de vraag. De kersenoogst van de vroege rassen startte dit jaar een week later dan normaal, terwijl de latere rassen eerder oogstrijp waren, waardoor de hele oogst in elkaar schoof. Bij de pruimen verwacht Bunt dit effect niet. De oogst van de vroege pruimenrassen valt dit jaar bijna een week  eerder dan vorig jaar, en dat was ook al een vroeg jaar. Op dit moment lijkt het er juist op dat de rijping van Reine Victoria wat vertraagt, waardoor er wel eens een gat zou kunnen vallen tussen de vroege en late pruimen. Hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken, hangt vooral van de weersomstandigheden in de komende tijd af.

Vanuit de kleinfruitsector komen op dit moment geen geluiden over problemen met de droogte. “99 procent van de kleinfruittelers heeft een goede watervoorziening. Bij de rode bessen lijkt het er op dat er een normale oogst komt”, vertelt Bunt. Ondanks de soms warme omstandigheden is er vrij weinig verbranding geweest. Mogelijk dat dit komt doordat het gewas al vrij lang aan de warmte heeft kunnen wennen.

Niet allemaal tegelijk beregenen
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vraagt agrariërs in het Kromme Rijngebied om het beregenen van percelen met elkaar af te stemmen. Het waterschap kan nog voldoende water inlaten vanuit de Neder-Rijn, maar als iedereen tegelijk beregent kan het peil in de sloten te veel dalen. Door om te beurt te beregenen, blijft er voldoende water beschikbaar voor iedereen.
Uiteraard is het wijs om spaarzaam om te gaan met water en niet op het heetst van de dag te beregenen.

Item over droogte op Omroep Gelderland
Bij Omroep Gelderland vertelde fruitteler Tom Horstink uit Rha over zijn ervaringen  met de droogte.

Beregeningsverboden
Diverse waterschappen hebben inmiddels beregeningsverboden afgekondigd:
Waterschap Limburg
Waterschap Aa en Maas
Waterschap De Dommel
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vechtstromen

Gedeeltelijk onttrekkingsverbod Waterschap Brabantse Delta
Gedeeltelijk onttrekkingverbod in Zeeuws-Vlaanderen Waterschap Scheldestromen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in alertfase
Waterschap Rivierenland verwacht nog geen tekorten
Waterschap Zuiderzeeland: waterpeil in de gaten houden

Mocht het waterschap in uw regio niet in bovenstaande lijst voorkomen, dan heeft dit waterschap nog geen meldingen gedaan over onttrekkingen en de droogte. Voor de meest actuele informatie kijkt u op de website van uw waterschap.

KNMI-gegevens over neerslagtekort
Het KNMI verzamelt op haar website informatie over de droogte en historische gegevens. Kijk op knmi.nl voor alle feiten over het huidige neerslagtekort.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juli 2018 - 20:38