Vanaf 30 april 2023 worden er geen creosootpalen voor boomgaarden meer verkocht.  

Op 14 oktober jongstleden werd een Europees besluit gepubliceerd, waarin creosoot onder meer is ingedeeld als kankerverwekkende stof. Normaal gesproken wordt de registratie in dit geval niet verlengd. Op basis van de verzamelde informatie kwam de Europese Commissie echter tot de conclusie dat dit risico in bepaalde gevallen niet opweegt tegen de negatieve effecten die een verbod met zich meebrengt. De stof mag daarom, in EU-lidstaten die dit nodig achten, ook in de toekomst nog worden ingezet voor de behandeling van hout voor de productie van spoorbielzen en elektriciteits- en telecommunicatiepalen.

Het gebruik van creosoot om palen voor boomgaarden en weilanden te verduurzamen, is straks niet meer toegestaan. Aankoop van creosootpalen is nog mogelijk tot 30 april 2023.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 november 2022 - 16:30