De gemeente Borsele heeft in februari 2015 terecht een vergunning afgegeven voor het gebruik van negen anti-hagelkanonnen. Tot die uitspraak kwam de Hoge Raad afgelopen donderdag, 13 september, in de jarenlang slepende rechtszaak die was aangespannen door de stichting Behoud van de Zak van Zuid-Beveland (BZZB). ZLTO heeft het verweer gevoerd van de telers, NFO heeft diverse malen informatie aangeleverd tijdens deze rechtszaak.
De stichting vindt dat de leefbaarheid en de natuurwaarden in het gebied worden aangetast door de kanonnen. Daarin kregen ze in februari 2016 gelijk van de rechtbank in Middelburg. De gemeente Borsele zou de invloed op de natuurwaarden onvoldoende hebben onderzocht en moest dat van de rechter alsnog doen. Ook moest er onderzoek komen naar een geluidsarme variant van het huidige anti-hagelkanon. Fruittelers kregen het wel voor elkaar dat ze de anti-hagelkanonnen gedurende dit onderzoek mochten gebruiken.
Met de laatste uitspraak van de rechter worden de argumenten van de stichting ongegrond verklaard. De rechter vindt dat de werking van het geluidsarme anti-hagelkanon onvoldoende is bewezen. De huidige anti-hagelkanonnen staan er inmiddels tien jaar en hebben proefondervindelijk laten zien dat ze hagelschade kunnen voorkomen. Bovendien zijn de kanonnen uitgerust met een geluidsdemper.
Daarnaast heeft onderzoek naar de invloed op de ecologische waarden niet uitgewezen dat de incidentele knallen weinig toevoegen aan andere verstoringen die er al zijn.
Ook een rapport van de GGD Zeeland geeft aan dat de gezondheidseffecten van de kanonnen gezien de blootstellingsduur niet waarschijnlijk zijn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 september 2017 - 19:34