LTO-Nederland stuurde vorige week een eindvoorstel naar de vakbonden over de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid en seizoenwerk. Dit voorstel houdt in dat bij seizoenwerk van maximaal drie contracten en maximaal 9 maanden een onderbreking van 3 maanden in plaats van 6 maanden voldoende is om geen vast dienstverband te krijgen. Dit op basis van een uitzonderingsbepaling in de WWZ. Zonder deze regeling zouden drie dienstverbanden binnen 2 jaar altijd leiden tot een vast dienstverband. Alleen een onderbreking van 6 maanden van het dienstverband zou dit kunnen voorkomen. Alleen als de vakbonden dit voorstel overnemen, beginnen NFO en LTO met de nieuwe cao-onderhandelingen. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 oktober 2015 - 19:35