In de bijeenkomst van de Trekkersgroep Elstar constateerden de vier betrokken coöperaties, handelshuizen Frupaks en Vroegop Windig, Fruitconsult en NFO dat de kwaliteitsverbetering van Elstar inzet op de lange termijn vraagt. De productspecificaties leiden niet één op één tot de gewenste kwaliteit in het schap. De resultaten uit de monitor op de winkelvloer bevestigen dit en tonen aan dat kwaliteitsverbetering in het schap een noodzaak is, vooral in de periode vlak na de oogst tot januari. De Trekkersgroep houdt voor het volgend seizoen vast aan de aanpak Elstar. Altijd raak. De NFO vindt de monitor in het winkelschap een uitstekend instrument om in de keten de discussie over kwaliteit te kunnen voeren. De werking van de monitor blijkt ook uit acties van afzetpartijen, die steeds nadrukkelijker de kwaliteit van hun eigen leveringen in het winkelschap gaan volgen. De monitor wordt daarom volgend seizoen voortgezet. In combinatie met kwaliteitsverbetering voert men in het najaar van 2012 weer een Elstar. Altijd raak-campagne gericht op de consument.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 09:30