De NFO kijkt samen met de afzetpartijen uit de Trekkersgroep Elstar terug op een kwalitatief goed Elstar-jaar voor de consument. De kwaliteit in de winkels heeft niet geleden onder de vaak niet-homogene oogst die werd veroorzaakt door de vorstschade en aan het eind van het seizoen door inwendig bruin.

De NFO meet regelmatig de kwaliteit van Elstar en Conference in de winkels en bespreekt de conclusies met de afzetpartijen. De resultaten uit de kwaliteitsmonitor laten voor Elstar, vergeleken met vorig jaar, grote positieve verschillen zien op het gebied van hardheid, kleur en uitstalleven.

De maanden november 2012 en maart 2013 kwamen wel wat negatiever uit de metingen. De appels waren minder hard en voldeden bij 80 procent van de supermarkten aan de eisen van Elstar, altijd raak. Maar dit waren niet de uitschieters zoals in november 2011, waarin slechts 20 procent van de supermarkten voldeed aan de Elstar, altijd raak eisen. We kunnen wel aannemen dat door duidelijke normen op te stellen en deze goed te handhaven door de gehele keten er voor Elstar een kwaliteitsverbetering is bewerkstelligd.

 

Deze ervaring geeft alle vertrouwen dat we ook volgend seizoen de Elstar goed kunnen promoten. De huidige kwaliteit is in de winkels een uitstekend visitekaartje gebleken. De campagne Elstar, altijd raak wordt dit jaar opnieuw op tv uitgezonden. Nu een maand lang in plaats van twee weken en wel van 23 september tot 20 oktober. Daarnaast organiseert de campagnecommissie een publiciteitsstunt die voor de nodige publiciteit in de pers moet gaan zorgen.

 

Conference

Met de ervaringen die nu zijn opgedaan, heeft de NFO zich met de trekkersgroep over de kwaliteit van de Conference gebogen. De kwaliteit van Conference in de supermarkten bleek dit seizoen teleurstellend; relatief veel zachte en beschadigde peren, helaas evenals in seizoen 2011/’12. Om dezelfde positieve beweging in gang te zetten als bij Elstar, zijn er nu ook kwaliteitsspecificaties voor Conference opgesteld, bedoeld voor de binnenlandse markt. Binnenkort wordt hier zowel in Fruitteelt als door de afzetpartijen aandacht aan geschonken.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 14:00