De Erfemissiescan Gewasbescherming is, met ondersteuning van de NFO, uitgebreid met een module voor de fruitteelt. Telers kunnen met behulp van de digitale scan eenvoudig nagaan wat de risico’s op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf zijn. Tevens kunnen ze kijken waar de mogelijkheden liggen om de belasting naar het oppervlaktewater verder te verminderen. Op www.erfemissiescan.nl kunt u een account aanmaken; daarna kunt u per activiteit vragen beantwoorden. Dat kan gaan over het vullen van de spuiten, het reinigen van de spuit en het stallen ervan. In de fruitmodule staan ook vragen over het reinigen en opslaan van voorraadbakken, naoogstbehandelingen en het sorteren met een waterdumper. Op basis van de antwoorden geeft de scan gericht advies om de emissie te verminderen. Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van emissie. Vermindering van emissie is van groot belang voor een goede waterkwaliteit en voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Loket Erfemissie Gewasbescherming
Naast het invullen van de Erfemissiescan kunnen telers uit alle sectoren met praktijkvragen terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming (www.toolboxwater.nl/erfemissie). Via e-mail en telefoon kan iedereen zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen, bijvoorbeeld over te nemen maatregelen of over wetgeving. De meestgestelde vragen worden met antwoord op de website gepubliceerd. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het Loket terecht. Een deskundige van CLM zal de vragen beantwoorden.

Op naar 5.000 ingevulde Erfemissiescans
De Erfemissiescan, en ook de module voor fruitteelt, is ontwikkeld onder begeleiding van het Toolboxteam Water. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. De Erfemissiescan voor de fruitteelt is gemaakt in opdracht van TOPPS, met financiële steun van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de waterschappen Scheldestromen en Zuiderzeeland. Het Toolboxteam Water streeft ernaar om dit jaar 5.000 telers en loonwerkers te bereiken met de Erfemissiescan.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 februari 2017 - 16:15