Voor een ondernemer met uitbreidingsplannen kan het moeilijk zijn om de aankoop van landbouwgrond volledig gefinancierd te krijgen. Om toch te kunnen groeien, kan hij erfpacht als een deel van de financieringssom inzetten. Het komt voor dat telers alleen de aangekochte grond in erfpacht omzetten, maar het komt ook voor dat een deel van de eigen grond en de aangekochte grond door een beleggingsmaatschappij worden gefinancierd. Hierdoor komen er liquide middelen vrij voor investeringen. Het tussentijds of op einde van erfpachtperiode terugkopen van de grond wordt meestal vastgelegd in de erfpachtvoorwaarden. Terugkoop vindt echter wel plaats tegen een hogere waarde omdat de terugkoopwaarde ieder jaar wordt geïndexeerd. Bij langlopende erfpachtcontracten wordt het dus steeds lastiger voor een ondernemer om grond terug te kopen. Overigens moet de ondernemer ook de andere jaarlijkse lasten als waterschapslasten en ruilverkavelingrente blijven betalen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:48